PINOKKIO LOST TIME

scenografie & kostuumontwerp

2023

 

 

Romke Gade Draaijer interviewde bijna vijftig Friezen over hun coming-out en hun ervaringen als LHBTQ+'er in Fryslân.  Deze gesprekken inspireerden Draaijer tot het beeldende en interdisciplinaire coming-of-age-sprookje Pinokkio lost time, met Carlo Collodi’s uit hout gesneden icoon als metaforische mascotte. Van houten marionet veranderde hij langzaam en al struikelend in een mens van vlees en bloed.

In Pinokkio lost time, een mix van dans, spel en muziek, onderzoekt Draaijer hoe je je (seksuele en/of gender)identiteit ontdekt in een heteronormatieve wereld vol stereotyperingen en vastgeroeste patronen.

De scenografie symboliseert deze hetronormatieve wereld. Een super strakke, symmetrische bloementuin waarin elke bloem keurig in zijn eigen perkje blijft en er geen ruimte is voor onkruid. 

 

Firma Draaijer&DeVries 
2023 

concept & regie 
Romke Gabe Draaijer 

spel & dans
Geronimo Chancoson, Tom de Ronde

spel & muziek 
David Schwarz 

techniek
Harald Schnück