TOXIC TALE FOREST 

residentie / installatie

2021

 

 

Tijdens een residentie in Het Huis Utrecht onderzocht ik de vraag: hoe kan de scenografie het hoofdpersonage zijn in een interdisciplinaire performance? 

Vanuit de wens om de focus te weerleggen van de mens op zichzelf naar de mens in zijn omgeving, heb ik onderzocht wat er gebeurt wanneer de scenografie het uitgangspunt is voor het maken van een performance. In deze context bevraag ik de klassieke verhouding tussen de performers, de ruimte en het narratief. 

Ik beschouw de scenografie als een levend landschap en onderzoek hoe het materiaal het beste tot zijn recht komt in samenwerking met andere disciplines. Hoe kan een performer zich hier toe verhouden? Wat is de rol van geluid? Hoe kan er vanuit dit onderzoek een dramaturgische lijn ontstaan? En hoe geweest de toeschouwer zich in de ruimte? 

 

Het Huis Utrecht 
2021 

performers & medeonderzoekers 
Tim Helderman, Roann Postma 

sound-design 
Skander Jaïbi 

foto's 
Anna van Kooij 

met dank aan 
Milone Reigman, Charlotte Poos, Trudy Hekman, Eddy Vogel, Evelien van Arkel